USA - THAI

เส้นทาง สหรัฐอเมริกา - ไทย

เพิ่มความสะดวกแบบครบวงจร ครอบคลุมหลากหลายเส้นทางสู่ประเทศไทย ในเส้นทางยอดฮิต อเมริกา-ไทย ทางเครื่องบิน 10- 15 วัน

ทางเครื่องบิน 10-15 วัน (ขั้นต่ำ 3 กิโลกรัม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ขั้นต่ำ 3 กิโลกรัม  หากไม่ถึงคิดขั้นต่ำ
  • ตัดรอบทุกวันอังคารของสัปดาห์ บินวันอาทิตย์
  • อัตราค่าบริการรวมภาษีแล้ว
  • สิ่งของผิดกฎหมายไม่รับส่ง
  • ส่งถึงกรุงเทพมหานคร ค่าส่งต่อคิดตามจริง