ขนส่ง ไทย > จีน

เส้นทางไทย-จีน พร้อมให้บริการ 3 แบบ

เริ่มต้นกิโลกรัมละ 450 บาท

- ทางรถ 12-20 วัน แบบรวมภาษี

- ทางเครื่องบิน 7-20 วัน ไม่รวมภาษี

- ทางเรือ 10-15 วัน (เหมาตู้)  ไม่รวมภาษี  (สอบถามเพิ่มเติม)

ส่งตรงถึงที่อยู่ในประเทศจีน แบบ Door to Door

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน (แบบปกติ) รวมภาษี

ทางรถ ระยะเวลา 12-20 วัน

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

สินค้าอื่นๆ

อัตราค่าขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เส้นทางนี้ไม่มีรับประกันสินค้าทุกกรณี หากสินค้าโดนตรวจสอบ สูญหาย โดนยึด หรือเสียหาย ทางบริษัทไม่รับผิดชอบค่าสินค้าทุกกรณี
  (รับผิดชอบเฉพาะค่าขนส่งสินค้าคืนเท่านั่น)
 • ขั้นต่ำในการส่ง 1 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้นทั้งหมด   เช่น18.2 กิโลกรัม จะเป็น 19 กิโลกรัม
 • ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร
 • ราคาข้างต้นรวมภาษี
 • รอบส่งออกเฉลี่ยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการยืนยันค่าส่งสินค้า และข้อกำหนดต่าง และได้ชำระเงินค่าขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั่น
 • รับส่งสินค้าทุกชนิดในเส้นทางทางรถนี้ ยกเว้นสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติด
 • *** เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ***
  ผู้ส่ง – รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลัง
  ผู้รับ – เบอร์ผู้รับและเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 • การคำนวณปริมาตรกล่อง        กว้างxยาวxสูง/5,000 = ปริมาตร CM

ทางเครื่องบิน 7-20 วัน ไม่รวมภาษี

ไม่รับส่งสินค้าส่งซ่อม ส่งเคลม ชำรุด สินค้าที่มีแบตเตอรี่
และอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิด

การส่งสินค้าแบบ C2C ผู้รับต้องเป็นบุคคลเท่านั่น ต้องเข้าข่ายผู้รับนำไปใช้เอง ไม่ได้ไปจำหน่าย

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 3

อัตราค่าขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ขั้นต่ำในการส่ง 1 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้น
– ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร
– ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีขาเข้าและค่าบริการแพ็ค
– บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สำหรับทางรถต้องชำระภาษีค่าเข้าก่อนส่งสินค้า , ทางเครื่องผู้รับปลายทางเป็นผู้ชำระ
– วิธีการคำนวณ กว้างxยาวxสูง / 6,000 = น้ำหนักสินค้า (สำหรับเส้นทางทางเครื่องบิน)

*** เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ***
– บัตรประชาชนผู้ส่ง หน้าและหลัง
– รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลัง (คนจีน) ต้องเป็นเอกสารสีเท่านั่น สำหรับผู้รับ
– 1 ชื่อสามารถรับพัสดุได้อาทิตย์ละ 1 ครั้งเท่านั่น
– ที่อยู่ปลายทางระบุเป็นภาษาจีนเท่านั่น
– หากปลายทางไม่ใช่คนจีน (ค่าเช่าไอดีกล่องละ 80 บาท)

อัตราภาษี และข้อกำหนด ในเส้นทางไทย-จีน (ทางเครื่องบิน)

1. การจัดส่งพัสดุทุกครั้งต้องมีเอกสารผู้รับ และผู้ส่งครบถ้วน
2. สินค้าต้องมีใบเสร็จ หรือที่มาของราคาอย่างชัดเจน
3. อัตราภาษี
– 13% สำหรับ อาหาร, เครื่องดื่ม, ยาสามัญ, ของบริโรค, หมอนที่นอนเฟอนิเจอร์ 食品 饮料 药品 家具
– 20% สำหรับสินค้าอุปโภค (เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องเขียน สกินแคร์) 衣着 配饰 家纺用品 鞋靴 皮革服装 洗护用品 厨房用具 卫生用具 小家电
4. หากมูลค่าของสินค้าไม่กิน 50 หยวน จะได้รับการยกเว้นภาษี
5. มูลค่าสินค้าทางจีนจะยึดจากเว็บไซต์ TAOBAO,TMALL หรือราคาตามเว็บไซต์ในประเทศไทย หรือเว็บไซต์อื่นๆในประเทศจีน
6. เส้นทางรถมูลค่าสินค้าห้ามเกิน 1,000 หยวน ต่อ 1 กล่อง , สินค้าชนิด
เดียวกันห้ามเกิน 5 ชิ้น/กล่อง หรือ สินค้าอื่นๆรวมกันห้ามเกิน 25 ชิ้น/กล่อง แต่หากทางตม.จีน พิจารณาเห็นว่าไม่เข้าข่ายไปใช้เองอาจโดน เรียกเก็บภาษีเพิ่ม หรือโดนตีกลับมา
7. ไม่รับส่งสินค้ามือสอง , สินค้าที่ใช้แล้ว , อะไหล่รถยนต์ , สินค้าส่งคืน และอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ และสินค้าที่มีแบตเตอรี่
8. โปรดแจ้งมูลค่า ราคาสินค้าตามจริง หากทางตม.จีนตรวจสอบพบแล้วตีกลับทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบ
9. งดรับส่งพัสดุที่เร่งด่วน
10. หากสงสัยเรื่องภาษีโปรดสอบถาม ก่อนส่งสินค้า 
11. สำหรับการส่งพัสดุแต่ละชิ้นด่านศุลกากรจีนมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ ซึ่งบริษัทไม่ชอรับผิดชอบหากสินค้าถูกยึด,ตีคืน,มีค่าภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม
12. ระยะเวลาการจัดส่งอาจเกิดความล่าช้าจากการพิจารณาของด่านศุลกากรจีน