ขนส่ง ไทย > จีน

ขนส่งไทย-จีน

ทางรถ 30-60 วัน (แบบปกติ)
ทางรถ 12-35 วัน (แบบด่วน)
ทางเรือ 10-15 วัน (เหมาตู้)
ทางเครื่องบิน (สอบถามเพิ่มเติม)
ส่งตรงถึงที่อยู่ในประเทศจีน
แบบ Door to Door

LMG พร้อมให้บริการส่งของ
ส่งสินค้าจากประเทศไทย ไปยังประเทศจีน
ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศจีน


วิธีการคำนวณ กว้างxยาวxสูง / 5,000 = น้ำหนักสินค้า

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน (แบบปกติ)

ทางรถ ระยะเวลา 30-60 วัน

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 3

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 4

อัตราค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน (แบบด่วน)

กิโลกรัมละ 290 บาท

ทางรถ ระยะเวลา 12-35 วัน

ทั่วทุกเมืองในประเทศจีน