ขนส่ง ไทย > จีน

ขนส่งไทย-จีน

ทางรถ 20-30 วัน (แบบปกติ) ภาษีแยก
ทางรถ 20-35 วัน แบบรวมภาษี
ทางเรือ 10-15 วัน (เหมาตู้) ภาษีแยก
ทางเครื่องบิน 5-10 วัน ภาษีแยก
ส่งตรงถึงที่อยู่ในประเทศจีน
แบบ Door to Door
LMG พร้อมให้บริการส่งของ
ส่งสินค้าจากประเทศไทย ไปยังประเทศจีน
ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศจีน


วิธีการคำนวณ กว้างxยาวxสูง / 6,000 = น้ำหนักสินค้า

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน (แบบปกติ) ภาษีแยก

ทางรถ ระยะเวลา 20-30 วัน

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

ทางเครื่องบิน ระยะเวลา 5-10 วัน

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ขั้นต่ำในการส่ง 1 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้น
– ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร
– ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีขาเข้าและค่าบริการแพ็ค
– บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สำหรับทางรถต้องชำระภาษีค่าเข้าก่อนส่งสินค้า , ทางเครื่องผู้รับปลายทางเป็นผู้ชำระ

– ** เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ***   รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลัง (คนจีน) ในเส้นทางรถเท่านั่น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง  (สำหรับชาวต่างชาติ)
   ในเส้นทางเครื่องบินได้  
1 ชื่อสามารถรับพัสดุได้อาทิตย์ละ 1 ครั้งเท่านั่น

อัตราภาษี ในเส้นทางไทย-จีน

1. เส้นทางทางรถต้องชำระภาษีพร้อมกับค่าขนส่งสินค้า
2. เส้นทางเครื่องบินชำระภาษีที่ผู้รับสินค้า
3. อัตราภาษี
– 13% สำหรับ อาหาร, เครื่องดื่ม, ยาสามัญ, ของบริโรค, หมอนที่นอนเฟอนิเจอร์ 食品 饮料 药品 家具
– 20% สำหรับสินค้าอุปโภค (เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องเขียน สกินแคร์) 衣着 配饰 家纺用品 鞋靴 皮革服装 洗护用品 厨房用具 卫生用具 小家电
4. หากมูลค่าของสินค้าไม่กิน 50 หยวน จะได้รับการยกเว้นภาษี
5. มูลค่าสินค้าทางจีนจะยึดจากเว็บไซต์ TAOBAO,TMALL หรือราคาตามเว็บไซต์ในประเทศไทย
6. เส้นทางรถมูลค่าสินค้าห้ามเกิน 1,000 หยวน ต่อ 1 กล่อง , สินค้าชนิด
เดียวกันห้ามเกิน 5 ชิ้น/กล่อง หรือ สินค้าอื่นๆรวมกันห้ามเกิน 25 ชิ้น/กล่อง แต่หากทางตม.จีน พิจารณาเห็นว่าไม่เข้าข่ายไปใช้เองอาจโดน เรียกเก็บภาษีเพิ่ม หรือโดนตีกลับมา
7. เส้นทางเครื่องบินมูลค่าสินค้าไม่เกิน 800 หยวน สินค้าต่อกล่องไม่เกิน 10 ชนิด น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม/กล่อง ขนาดลังไม่กำหนด
8. โปรดแจ้งมูลค่า ราคาสินค้าตามจริง หากทางตม.จีนตรวจสอบพบแล้วตีกลับ ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบ
9. ไม่รับส่งสินค้ามือสอง , สินค้าที่ใช้แล้ว , อะไหล่รถยนต์
10. หากสงสัยเรื่องภาษีโปรดสอบถาม ก่อนส่งสินค้า

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน แบบรวมภาษี ทางรถ

กิโลกรัมละ 360 บาท

ทางรถ ระยะเวลา 20-35 วัน

ทั่วทุกเมืองในประเทศจีน

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ขั้นต่ำในการส่ง 3 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้น
– ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร (กว้างxยาวxสูง/5,000)
– ราคาข้างต้น รวมค่าภาษีขาเข้า และมีค่าบริการออกเอกสารส่งออก 30 บาทต่อครั้ง
– บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
– หากสินค้าถูกยึด หรือสูญหายทางบริษัทจะชดใช้คืนเฉพาะค่าขนส่งสินค้าเท่านั่น
***  ระยะเวลาส่งสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทแจ้ง หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งสินค้าล่าช้าทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี
***  รอบส่งออกสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง