ขนส่ง ไทย > จีน

ขนส่งไทย-จีน

ทางรถ 20-30 วัน (แบบปกติ) ภาษีแยก
(ระงับการบริการชั่วคราว เนื่องจาก COVID-19 )
ทางรถ 20-35 วัน แบบรวมภาษี
(ระงับการบริการชั่วคราว เนื่องจาก COVID-19 )
ทางเครื่องบิน 7-10 วัน ภาษีแยก
(ให้บริการตามปกติ )
ทางเรือ 10-15 วัน (เหมาตู้) ภาษีแยก (สอบถามเพิ่มเติม)
(ให้บริการตามปกติ )
ส่งตรงถึงที่อยู่ในประเทศจีน แบบ Door to Door
LMG พร้อมให้บริการส่งของ
ส่งสินค้าจากประเทศไทย ไปยังประเทศจีน
ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศจีน


วิธีการคำนวณ กว้างxยาวxสูง / 6,000 = น้ำหนักสินค้า

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน (แบบปกติ) ภาษีแยก

(ระงับการให้บริการชั่วคราว)

ทางรถ ระยะเวลา 20-30 วัน

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

ทางเครื่องบิน ระยะเวลา 7-10 วัน

การส่งสินค้าแบบ C2C ผู้รับต้องเป็นบุคคลเท่านั่น ต้องเข้าข่ายผู้รับนำไปใช้เอง ไม่ได้ไปจำหน่าย

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 3

อัตราค่าขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ขั้นต่ำในการส่ง 1 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้น
– ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร
– ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีขาเข้าและค่าบริการแพ็ค
– บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สำหรับทางรถต้องชำระภาษีค่าเข้าก่อนส่งสินค้า , ทางเครื่องผู้รับปลายทางเป็นผู้ชำระ

*** เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ***
– บัตรประชาชนผู้ส่ง หน้าและหลัง
– รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลัง (คนจีน) ต้องเป็นเอกสารสีเท่านั่น สำหรับผู้รับ
– 1 ชื่อสามารถรับพัสดุได้อาทิตย์ละ 1 ครั้งเท่านั่น
– ที่อยู่ปลายทางระบุเป็นภาษาจีนเท่านั่น

อัตราภาษี และข้อกำหนด ในเส้นทางไทย-จีน

1. การจัดส่งพัสดุทุกครั้งต้องมีเอกสารผู้รับ และผู้ส่งครบถ้วน
2. สินค้าต้องมีใบเสร็จ หรือที่มาของราคาอย่างชัดเจน
3. อัตราภาษี
– 13% สำหรับ อาหาร, เครื่องดื่ม, ยาสามัญ, ของบริโรค, หมอนที่นอนเฟอนิเจอร์ 食品 饮料 药品 家具
– 20% สำหรับสินค้าอุปโภค (เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องเขียน สกินแคร์) 衣着 配饰 家纺用品 鞋靴 皮革服装 洗护用品 厨房用具 卫生用具 小家电
4. หากมูลค่าของสินค้าไม่กิน 50 หยวน จะได้รับการยกเว้นภาษี
5. มูลค่าสินค้าทางจีนจะยึดจากเว็บไซต์ TAOBAO,TMALL หรือราคาตามเว็บไซต์ในประเทศไทย หรือเว็บไซต์อื่นๆในประเทศจีน
6. เส้นทางรถมูลค่าสินค้าห้ามเกิน 1,000 หยวน ต่อ 1 กล่อง , สินค้าชนิด
เดียวกันห้ามเกิน 5 ชิ้น/กล่อง หรือ สินค้าอื่นๆรวมกันห้ามเกิน 25 ชิ้น/กล่อง แต่หากทางตม.จีน พิจารณาเห็นว่าไม่เข้าข่ายไปใช้เองอาจโดน เรียกเก็บภาษีเพิ่ม หรือโดนตีกลับมา
7. ไม่รับส่งสินค้ามือสอง , สินค้าที่ใช้แล้ว , อะไหล่รถยนต์ , สินค้าส่งคืน และอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ และสินค้าที่มีแบตเตอรี่
8. โปรดแจ้งมูลค่า ราคาสินค้าตามจริง หากทางตม.จีนตรวจสอบพบแล้วตีกลับทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบ
9. งดรับส่งพัสดุที่เร่งด่วน
10. หากสงสัยเรื่องภาษีโปรดสอบถาม ก่อนส่งสินค้า 
11. สำหรับการส่งพัสดุแต่ละชิ้นด่านศุลกากรจีนมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ ซึ่งบริษัทไม่ชอรับผิดชอบหากสินค้าถูกยึด,ตีคืน,มีค่าภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม
12. ระยะเวลาการจัดส่งอาจเกิดความล่าช้าจากการพิจารณาของด่านศุลกากรจีน

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน แบบรวมภาษี ทางรถ

(ระงับการให้บริการชั่วคราว)

กิโลกรัมละ 360 บาท

ทางรถ ระยะเวลา 20-35 วัน

ทั่วทุกเมืองในประเทศจีน

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ขั้นต่ำในการส่ง 3 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้น
– ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร (กว้างxยาวxสูง/5,000)
– ราคาข้างต้น รวมค่าภาษีขาเข้า และมีค่าบริการออกเอกสารส่งออก 30 บาทต่อครั้ง
– บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
– หากสินค้าถูกยึด หรือสูญหายทางบริษัทจะชดใช้คืนเฉพาะค่าขนส่งสินค้าเท่านั่น
***  ระยะเวลาส่งสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทแจ้ง หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งสินค้าล่าช้าทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี
***  รอบส่งออกสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง