ขนส่ง ไทย > จีน

เส้นทางไทย-จีน พร้อมให้บริการ 4 แบบ

เริ่มต้นกิโลกรัมละ 380 บาท

- ทางรถ (เส้นทาง 3 ประเทศ) 12-30 วัน แบบรวมภาษี

- ทางรถ (เส้นทางยูนนาน 15-30 วัน) แบบรวมภาษี

- ทางเครื่องบินภายใน 7 วัน รวมภาษี

- ทางเรือ 10-15 วัน (เหมาตู้)  ไม่รวมภาษี  (สอบถามเพิ่มเติม)

ส่งตรงถึงที่อยู่ในประเทศจีน แบบ Door to Door

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน (เส้นทาง 3 ประเทศ) รวมภาษี

ทางรถ ระยะเวลา 12-30 วัน

เขตที่ 1

อัตราค่าขนส่ง

เขตที่ 2

อัตราค่าขนส่ง

สินค้าอื่นๆ

อัตราค่าขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เส้นทางนี้ไม่มีรับประกันสินค้าทุกกรณี หากสินค้าโดนตรวจสอบ สูญหาย โดนยึด หรือเสียหาย ทางบริษัทไม่รับผิดชอบค่าสินค้าทุกกรณี
  (รับผิดชอบเฉพาะค่าขนส่งสินค้าคืนเท่านั่น)
 • ขั้นต่ำในการส่ง 5 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้นทั้งหมด   เช่น18.2 กิโลกรัม จะเป็น 19 กิโลกรัม
 • ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร
 • ราคาข้างต้นรวมภาษี
 • รอบส่งออกเฉลี่ยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการยืนยันค่าส่งสินค้า และข้อกำหนดต่าง และได้ชำระเงินค่าขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั่น
 • รับส่งสินค้าทุกชนิดในเส้นทางทางรถนี้ ยกเว้นสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติด
 • *** เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ ***
  ผู้ส่ง – รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลัง
  ผู้รับ – เบอร์ผู้รับและเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 • การคำนวณปริมาตรกล่อง        กว้างxยาวxสูง/5,000 = ปริมาตร CM

อัตราค่าขนส่งจากไทย ไป จีน (เส้นทางยูนนาน) รวมภาษี

ทางรถ ระยะเวลา 15-30 วัน

สินค้าทั่วไป

อัตราค่าขนส่ง

สินค้าอื่นๆ

อัตราค่าขนส่ง

สินค้าพิเศษ

อัตราค่าขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เส้นทางนี้ไม่มีรับประกันสินค้าทุกกรณี หากสินค้าโดนตรวจสอบ สูญหาย โดนยึด หรือเสียหาย ทางบริษัทไม่รับผิดชอบค่าสินค้าทุกกรณี (รับผิดชอบเฉพาะค่าขนส่งสินค้าคืนเท่านั่น)
 • ขั้นต่ำในการส่ง 3 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้นทั้งหมด เช่น  18.2 กิโลกรัม จะเป็น 19 กิโลกรัม
 • ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีแล้ว
 • รอบส่งออกเฉลี่ยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง
 • บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการยืนยันค่าส่งสินค้า และข้อกำหนดต่าง และได้ชำระเงินค่าขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั่น
 • รับส่งสินค้าทุกชนิดในเส้นทางทางรถนี้ ยกเว้นสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติด
 • การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง   กว้างxยาวxสูง/6,000 = น้ำหนักตามปริมาตร CM

ทางเครื่องบินภายใน 7 วัน รวมภาษี

ส่งได้ทุกประเภทสินค้า

ส่งแบบเร่งด่วนภายใน 3 วัน (สอบถามล่วงหน้า)

สินค้าทุกประเภท

อัตราค่าขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เส้นทางนี้ไม่มีรับประกันสินค้าทุกกรณี หากสินค้าโดนตรวจสอบ สูญหาย โดนยึด หรือเสียหาย ทางบริษัทไม่รับผิดชอบค่าสินค้าทุกกรณี (รับผิดชอบเฉพาะค่าขนส่งสินค้าคืนเท่านั่น)
 • ขั้นต่ำในการส่ง 3 กิโลกรัม เศษทศนิยมของน้ำหนักจะถูกปัดเศษขึ้นทั้งหมด เช่น 18.2 กิโลกรัม จะเป็น 19 กิโลกรัม
 • ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักจริง หรือคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตร
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีแล้ว
 • รอบส่งออกเฉลี่ยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง
 • บริษัทจะส่งจัดสินค้าเมื่อได้รับการยืนยันค่าส่งสินค้า และข้อกำหนดต่าง และได้ชำระเงินค่าขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั่น
 • รับส่งสินค้าทุกชนิดในเส้นทางทางรถนี้ ยกเว้นสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติด
 • การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง   กว้างxยาวxสูง/6,000 = น้ำหนักตามปริมาตร CM