OUR SERVICES

บริการของ LMG

พร้อม จัด ส่ง สั่ง ผลิต โอน แลก เติม จ่าย

พร้อม

พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนทุกด้าน

จัด

จัดบริการพาไปดูสินค้า ทัวร์ซื้อสินค้า เที่ยว ซื้อของ ดูของ และดีลกับโรงงานที่จีน

ส่ง

ส่งสินค้าจากจีน-ไทย และ ไทย-จีน ทางรถ ทางเรือ ชิ้นเล็ก
ชิ้นใหญ่ เหมาตู้

สั่ง

สั่งสินค้าจากตามเว็บจีน โรงงานจีน

ผลิต

ผลิตสินค้าตามต้องการ แบรนด์ตัวเองหรือสั่งผลิตตามที่ต้องการได้

โอน

บริการรับโอนเงินเข้าบัญชีที่จีน โรงงานที่จีน จ่ายค่าเทอมที่มหาลัยในจีน โดยอัตราเท่ากับการแลกเงิน และไม่มีค่าธรรมเนียม

แลก

บริการแลกเงิน บาท-หยวน หรือ หยวน- บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีขั้นต่ำ ได้ทุกช่องทาง Wechat Alipay บัญชีจีน โดย XiaoLuo Exchange By LMG

เติม จ่าย

บริการเติมเงินเข้า Alipay Wechat โดยอัตราเท่ากับการแลกเงิน และไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่มีขั้นต่ำ และ ​บริการช่วยจ่ายชำระสินค้า โรงแรม รถไฟ ตั๋วเครื่องบิน ทุกอย่างที่อยู่ในประเทศจีน

เรื่องเงิน ปลอดภัย เชื่อใจ รวดเร็ว
กับ Xiao Luo Exchange และ LUOMA EXCHANGE
BY LUOMA Group