LUOMA POINT Reward

ของรางวัลต่างๆ
สินค้าแลกของรางวัล ประจำปี 2563

สายชารจ์ไอโฟน

รหัส สินค้า LMPR0001

ใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน

สายต่อหูฟังไอโฟน

รหัส สินค้า LMPR0002

ใช้คะแนนสะสม 520 คะแนน

แท่นชาร์จ wireless

รหัส สินค้า LMPR0003

ใช้คะแนนสะสม 560 คะแนน

หม้ออเนกประสงค์

รหัส สินค้า LMPR0004

ใช้คะแนนสะสม 800 คะแนน

กล่องอเนกประสงค์

รหัส สินค้า LMPR0005

ใช้คะแนนสะสม 300 คะแนน

ที่ใส่ยาสีฟัน

รหัส สินค้า LMPR0006

ใช้คะแนนสะสม 450 คะแนน

เครื่องบดกระเทียม

รหัส สินค้า LMPR0007

ใช้คะแนนสะสม 200 คะแนน

ชุดวางช้อนส้อม

รหัส สินค้า LMPR0008

ใช้คะแนนสะสม 450 คะแนน

ลำโพงบลูธูท+นาฬิกา

รหัส สินค้า LMPR0009

ใช้คะแนนสะสม 600 คะแนน

หูฟังบลูธูท

รหัส สินค้า LMPR0010

ใช้คะแนนสะสม 600 คะแนน

ปิ่นโตอุ่นอาหาร

รหัส สินค้า LMPR0011

ใช้คะแนนสะสม 750 คะแนน

กระเป๋าออกกำลังกาย

รหัส สินค้า LMPR0012

ใช้คะแนนสะสม 700 คะแนน

บัตรส่วนลด 20 บาท

รหัส สินค้า LMPR0013

ใช้คะแนนสะสม 80 คะแนน

บัตรส่วนลด 40 บาท

รหัส สินค้า LMPR0014

ใช้คะแนนสะสม 120 คะแนน

บัตรส่วนลด 50 บาท

รหัส สินค้า LMPR0015

ใช้คะแนนสะสม 150 คะแนน

บัตรส่วนลด 100 บาท

รหัส สินค้า LMPR0016

ใช้คะแนนสะสม 280 คะแนน

บัตรส่วนลด 150 บาท

รหัส สินค้า LMPR0017

ใช้คะแนนสะสม 350 คะแนน

หม้อ MINI

รหัส สินค้า LMPR0018

ใช้คะแนนสะสม 950 คะแนน

บัตรส่วนลด 300 บาท

รหัส สินค้า LMPR0019

ใช้คะแนนสะสม 700 คะแนน

บัตรส่วนลด 500 บาท

รหัส สินค้า LMPR0020

ใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน

บัตรส่วนลด 1,000 บาท

รหัส สินค้า LMPR0021

ใช้คะแนนสะสม 2,000 คะแนน

บัตรส่วนลด 2,000 บาท

รหัส สินค้า LMPR0022

ใช้คะแนนสะสม 4,000 คะแนน