JAPAN - THAI

เส้นทาง ญี่ปุ่น - ไทย

เพิ่มความสะดวก สบาย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น LUOMA GROUP จึงเปิดเส้นทาง ญี่ปุ่น-ไทย ส่งตรงถึงบ้านคุณ ในเส้นทางเรือ 15-20 วัน ปิดตู้เดือนละ 3 ครั้ง หรือ ทุกๆ 10 วัน 1 รอบ

ทางเรือ 15-20 วัน (ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม เศษจะปัดขึ้นทั้งหมด
  • ปิดตู้ขั้นต่ำเดือนละ 3 ครั้ง หรืือ 10 วันต่อ 1 ตู้
  • อัตราค่าบริการรวมภาษีแล้ว
  • สิ่งของผิดกฎหมายไม่รับส่ง
  • สำหรับกรณีใช้บริการสั่งจากลิ้ง คิดค่าบริการครั้งละ 300 บาท ต่อ 1 ครั้ง