JAPAN - THAI

เส้นทาง ญี่ปุ่น - ไทย

เพิ่มความสะดวก สบาย ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น LUOMA GROUP จึงเปิดเส้นทาง ญี่ปุ่น-ไทย ส่งตรงถึงบ้านคุณ ในเส้นทางเรือ 20-30 วัน และทางเครื่องบิน 7-10 วัน
ปิดตู้เดือนละ 4 ครั้ง ทางเรือ และทางเครื่องทุกวันธรรมดา

ทางเรือ 20-30 วัน (ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม)

ทางเครื่อง 7-10 วัน (ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม เศษจะปัดขึ้นทั้งหมด
  • ปิดตู้ทางเรือเดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ , ทางเครื่องส่งได้ทุกวันธรรมดา
  • อัตราค่าบริการรวมภาษีแล้ว
  • สิ่งของผิดกฎหมายไม่รับส่ง
  • บริการฝากซื้อ ฝากสั่ง ฝากกด คิดเรต 100 เยน ต่อ 34 บาท