CHINA Business Services

ตอบโจทย์เรื่องธุรกิจที่ "จีน"

LUOMA GROUP  ร่วมกับ ACE Business Services และ TAI ZHONG FU Logistics เปิดโอกาสการทำธุรกิจในประเทศจีน ให้ง่ายเหมือนดำเนินการอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียว ตอบโจทย์การทำธุรกิจ และเปิดโอกาสผู้ที่สนใจ แต่ไม่รู้ดำเนินการยังไง 

เปลี่ยนเรื่องยากที่จีน ให้เป็นเรื่องง่ายๆ

บริการของเรา

  • Translation Services – แปลเอกสารทุกอย่างที่ต้องใช้ในประเทศจีน
  • Visa Services (study/work/Marriage etc.)  ตอบโจทย์ทุกประเภทวีซ่าในประเทศจีน
  • Overseas Study Services – คนจีนอยากมาเรียนเมืองไทย 
  • Foreign Investment Establishment – การลงทุนในจีนไม่ยากอย่างที่คิด
  • Business Management – เปิดธุรกิจ จดบริษัทในจีน
  • Tax /Financial Services – ภาษี บัญชี ทุกอย่างในจีนเราช่วยคุณได้
  • Trade – การลงทุนในจีน
  • Logistics Services – แข็งแรงด้วยประสบการณ์ที่จีมากกว่า 12 ปี ของ LUOMA GROUP